برنامه های اصلاحی

این برنامه ها برای اصلاح ناهنجاری های اسکلتی بدن مثل گوژ پشتی ، گودی بیش از حد ، زانوی ضربدری ، اسکولیوز و و … یا بهبود آسیب ها مثل درد شانه ، زانو درد ، کمردرد و سیاتیک برای مدت ۱ ماه طراحی توسط دکترای آسیب شناسب و حرکات اصلاحی تیم تهران فیتنس طراحی میشود

فرم درخواست برنامه اصلاحی

فرم برنامه اصلاحی

"*" indicates required fields

مرحله 1 از 2

لطفا نوع آسیب را انتخاب کنید :*
در هر برنامه تمرینی اصلاحی، فقط تا دو مورد آسیب دیدگی ها توسط متخصص برنامه داده میشود.