رژیم های غذایی

رژیم های غذایی با توجه به ویژگی های فردی و شرایط شما مثل هدف ، رشته ی ورزشی ، بیماری ها ، عادت های غذایی و … برای مدت زمان ۶ هفته توسط دکتر تغذیه و رژیم درمانی تیم تهران فیتنس طراحی میشود.

فرم درخواست رژیم

فرم برنامه غذایی

"*" indicates required fields

مرحله 1 از 2

هدف از رژیم غذایی*