نمایش دادن همه 6 نتیجه

پکیج فیت کمپ 2 ماهه

320,000 تومان420,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ هر دوره یک ماه چربی سوزی و فرم دهی فیت کمپ شامل

پکیج کامل فیت کمپ 3 ماهه

430,000 تومان530,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ هر دوره یک ماه چربی سوزی و فرم دهی فیت کمپ شامل

دوره بوتی یک و دو

400,000 تومان500,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره ی بوتی 1 ، یک دوره ی تخصصی برای  افزایش حجم

دوره فیت کمپ دو

180,000 تومان280,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ این دوره ادامه دوره ی فیت کمپ یک است.هر دوره یک ماه

دوره فیت کمپ سه

180,000 تومان280,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ این دوره ادامه ی دوره ی فیت کمپ2 است.هر دوره یک ماه

دوره فیت کمپ یک

180,000 تومان280,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ هر دوره یک ماه چربی سوزی و فرم دهی فیت کمپ شامل