نمایش دادن همه 7 نتیجه

پکیج فیت کمپ 2 ماهه

648,000 تومان788,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ هر دوره یک ماه چربی سوزی و فرم دهی فیت کمپ شامل

پکیج کامل فیت کمپ 3 ماهه

864,000 تومان999,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ هر دوره یک ماه چربی سوزی و فرم دهی فیت کمپ شامل

دوره بوتی یک و دو

400,000 تومان540,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره ی بوتی 1 ، یک دوره ی تخصصی برای  افزایش حجم

دوره فیت پرو

290,000 تومان430,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره ی فیت پرو ، یک دوره ی تخصصی برای عضله سازی

دوره فیت کمپ دو

360,000 تومان500,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ این دوره ادامه دوره ی فیت کمپ یک است.هر دوره یک ماه

دوره فیت کمپ سه

360,000 تومان500,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ این دوره ادامه ی دوره ی فیت کمپ2 است.هر دوره یک ماه

دوره فیت کمپ یک

360,000 تومان500,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ هر دوره یک ماه چربی سوزی و فرم دهی فیت کمپ شامل