مهدی متین

مهدی متین ورزشکار حرفه ای بدنسازی، دارای مدرک مربیگری بدنسازی از فدراسیون رسمی بدنسازی و پروش اندام ، با ۳ سال سابقه مربیگری